Potrebujete poradiť?

Zberové vozidlo COSECO K 5

Zberové vozidlo COSECO K 5
Nadstavba dosahuje drviaci tlak 20 MPa – max., tlak je dosiahnutý drviacimi štítmi oproti výtlačnej a súčasne lisovacej stene. Má lineárny lisovací mechanizmus na stláčanie odpadu. Nadstavba umožňuje zbierať tuhý komunálny odpad a rôzne druhy separovaného odpadu (sklo, plasty, papier, PET fľaše, ),biologický odpad ako aj nadrozmerný a neskladný odpad. S možnosťou nadstavenia lisovacieho tlaku v rozsahu stláčania v pomere 1 : 6

Technické údaje

Prednosti vozidla Zberové vozidlo COSECO K 5

Prajem si poslať cenovú ponuku