10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.

10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.1
10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.3