Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov správcami miestnych komunikácii

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov správcami miestnych komunikácii1
Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov správcami miestnych komunikácii2
Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov správcami miestnych komunikácii3