Prvá prezentácia komunálnej techniky na Slovensku v Trnave menom: Konnex-days

Prvá prezentácia komunálnej techniky na Slovensku  v Trnave menom:  Konnex-days1
Prvá prezentácia komunálnej techniky na Slovensku  v Trnave menom:  Konnex-days2
Prvá prezentácia komunálnej techniky na Slovensku  v Trnave menom:  Konnex-days3