10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.

10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.1
14.02.2019 sme oslávili 10. výročie založenia slovenskej firmy KONNEX s.r.o. Počas týchto rokov bola spokojnosť našich klientov vždy na prvom mieste, vďaka čomu sme sa snažili neustále napredovať a zvyšovať odbornosť v danej oblasti.

Ani v súčasnosti nezaháľame, o čom svedčí množstvo pozitívnych referencií, ako aj spolupráca s významnými obchodnými partnermi ako Brock, HOLDER, Boschung, Fabok,  Küpper Weisser, či Ferri,  ZEBRA, Goupil.

Získali sme stabilné zázemie na trhu s kvalitou predávaných strojov, ako aj zabezpečením  servisu. Bez našich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov by sme však úspech nikdy nedosiali, a preto by sme všetkým chceli vyjadriť našu vďaku za podporu, spoluprácu a priazeň.

Ďakujeme!

Váš team KONNEX-u

10. výročie založenia spoločnosti Konnex, s.r.o.3